Köp & leveransvillkor

Du som konsument sluter ett köpeavtal med:

Landyahts AB
Kontaktadress: Röstångavägen 23, 241 95 Billinge
E-post: info@v8center.se
Telefonnummer: 0730-447545
Organisationsnummer: 556941-9871

Bekräftelse, upprättande avtal om köp

Genom att du godkänner dessa köpvillkor och din beställning uppstår ett bindande avtal. Vid mottagen beställning skickas automatiskt en beställningsbekräftelse till din e-postadress som du angivit under din beställning. Landyahts AB reserverar sig från leverans i de fall lagersaldo varit felaktigt vid tidpunkten för din beställning. Kan inte Landyahts AB leverera enligt din beställningsbekräftelse kommer du kontaktas och ges möjlighet att annullera din order eller få erbjudande om ersättningsvara.

Landyahts AB ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Priser

Samtliga priser i butiken anges i svenska kronor och inkluderar moms. Frakt tillkommer. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna i e-butiken utan föregående avisering.

Minsta ordervärde 100 kr.

Fraktkostnad

  • Fraktavgift beräknas automatiskt.

Betalningsalternativ

  • Payson, med betalkort, via internetbank eller faktura. Vi erbjuder säker betalning genom Payson och lagrar inte dina kortuppgifter.
  • Förskottsbetalning. Du betalar in på vårt Bankgiro: 513-6619, alternativt Swish: 123 023 66 61 och uppger ditt beställningsnummer. Betalningen ska vara oss tillhanda inom 10 dagar från beställningsdagen, annars annulleras ordern.
  • Faktura. Endast mot företag. (30 dagar. Nya kunder efter sedvanlig kreditprövning).

Betalningar med Payson

I samarbete med Payson hanterar vi dina kortbetalningar och uppgifter krypterat enligt en internationell standard (SSL) så att du kan känna dig trygg när du betalar med kontokort via Internet. Vi tar bland annat emot korten Visa och MasterCard. (Verified by Visa och MasterCard SecureCode är senaste standarden för säker identifiering av kortkund vid Internetköp, så kallad 3D Secure).

Om PaysonFaktura
Vi erbjuder betalsättet ”PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 10 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 29 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda
avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna
nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av
ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om pantsättning
Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Leverans

  • Varorna skickas i första hand med DHL vid beställning av privatperson och hämtas ut på närmaste utlämningsställe. Normal leveranstid är upp till 5 arbetsdagar från det att ordern är mottagen och bekräftad.
  • Vid beställning från företag levererar vi till leveransadressen med DHL.
  • Varorna hämtas i butiken.

En orderbekräftelse skickas efter beställning till din e-postadress. Har du beställt en vara som för tillfället inte finns i lager får du besked om detta. Du har då naturligtvis rätt att häva köpet eller välja senare leverans. Vi reserverar oss för eventuella slutförsäljningar.

Ej utlösta paket

Gods ligger på utlämningsställe under två veckor. Skulle godset inte hämtas, så returneras varorna till oss. För gods som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera kostnader för returfrakt samt expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 250 kr.

Integritetspolicy

I intergritetspolicyn beskrivs hur Landyahts AB hanterar personuppgifter.

Vid användande av våra tjänster kan våra kunder lämna personuppgifter. Vi tar ansvar för alla personuppgifter du lämnar till oss när du registrerar dig som kund.

Uppgifterna kan bestå av namn, adress, kontaktuppgifter i form av e-mail och telefonnr och i vissa fall personnummer.

Uppgifterna används för att vi ska kunna administrera dina inköp och i marknadsföringssyfte på följande rättsliga grunder:

  1. Fullgörande av avtal: Vi behandlar endast nödvändiga uppgifter för att identifiera dig om kund eller användare för att hantera och leverera beställningar ienlighet med ditt avtal.
  2. Rättslig förpliktelse: Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. dina faktureringsuppgifter enligt bokföringslagen.
  3. Intresseavvägning: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna marknadsföra produkter och tjänster direkt till dig.

Landyahts AB vidarebefordrar i vissa fall personuppgifter till andra mottagare som Landyahts AB samarbetar med: fraktbolag, finansbolag eller samarbetande verkstäder.

Dina personuppgifter lagras så länge du har en affärsrelation med oss. Efter avslutad relation sparar vi uppgifterna i upp till 12 månader. Uppgifter som utgör faktura- eller annat underlag för bokföringen, sparas enligt bokföringslagen i 7 år.

För att hålla dina personuppgifter i säkert förvar är våra register skyddade med personlig inloggning samt lösenord, vi har brandväggar och virusskydd samt vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att förhindra obehörig tillgång till dina personuppgifter.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om hur vi fått tillgång till dina personuppgifter, vem som dessa uppgifter har delats till samt hur dina personuppgifter har används. Begäran skickas till info@v8center.se.

Vi har ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta. Om du anser att någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att få det rättat. Begäran skickas till info@v8center.se.

Om du anser att behandlingen av dina uppgifter är i strid med gällande regelverk har du rätt att lämna ett klagomål till oss snarast. Du har enligt lag även rätt att framföra klagomål till Datainspektionen.

Force majeure

Vi anser oss befriade från förpliktelsen att fullgöra nämnda avtal i händelse av naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer samt jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses eller undvikas.

Övrigt

Vid eventuell tvist kommer Landyahts AB att följa allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag.

Kundservice

Vid eventuella frågor eller för mer information, kontakta:

Landyahts AB
Röstångavägen 23
241 95 Billinge
info@v8center.se